ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
SSH TOKAI FESTA 2018 (อ่าน 124) 24 ก.ค. 61
นำเสนอผลงานนักเรียน 2018 GLOBE Learning Expedition (อ่าน 263) 05 ก.ค. 61
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติและวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน (อ่าน 246) 04 ก.ค. 61
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 170) 02 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์โครงการ เยาวชน AFS (อ่าน 259) 02 ก.ค. 61
สร้างแรงบันดาลใจไปโอลิมปิกวิชาการ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (อ่าน 182) 29 มิ.ย. 61
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 258) 28 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 202) 26 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 224) 24 มิ.ย. 61
โครงการอบรมครูที่ปรึกษาและครูผู้ปกครองหอพัก (อ่าน 172) 23 มิ.ย. 61
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (อ่าน 190) 22 มิ.ย. 61
การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ (อ่าน 722) 20 มิ.ย. 61
Kosen (National Instutute of Technology ) (อ่าน 138) 19 มิ.ย. 61
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 213) 19 มิ.ย. 61
การแข่งขัน กีฬา กรีฑา คณะสีภายใน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 327) 19 มิ.ย. 61
กำหนดการ การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน (PISA) (อ่าน 315) 31 พ.ค. 61
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดประสิทธิชัย จังหวัดตรัง (อ่าน 228) 30 พ.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนทัศน์โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการ PLC (อ่าน 211) 28 พ.ค. 61
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 233) 28 พ.ค. 61
การทดสอบภาษาอังกฤษ (CB-TEP) (อ่าน 272) 28 พ.ค. 61
ประกาศการรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 238) 24 พ.ค. 61
เชิญร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาตร์โดยสถาบัน KOSEN (อ่าน 269) 21 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 264) 20 พ.ค. 61
Reduce /Reused /Recycle “โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง” (อ่าน 198) 17 พ.ค. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 445) 09 พ.ค. 61
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 449) 08 พ.ค. 61
(STEM Education) ครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 347) 29 เม.ย. 61
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 460) 25 เม.ย. 61
นักเรียน จภ.ตรังได้รับคัดเลือกเป็น Keynote Speaker in Ireland ตัวแทนนักเรียน GLOB (อ่าน 398) 23 เม.ย. 61
พิธีแถลงข่าวการเดินทาง ไปศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ(KOSEN) (อ่าน 55) 02 เม.ย. 61
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (อ่าน 282) 02 เม.ย. 61
อบรม”นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการศึกษา Thailand 4.0 “Learning with IPad “ (อ่าน 253) 29 มี.ค. 61
การประชุมสัมมนาเพื่อศักยภาพของผู้บริหารและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (อ่าน 225) 19 มี.ค. 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ในจังหวัดตรังและกระบี่ (อ่าน 368) 17 มี.ค. 61
รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 596) 10 มี.ค. 61
ครู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังร่วมฟังพระธรรมเทศนา สมาทานศีล เวียนเทียน ณ วัดประสิทธิชัย (อ่าน 299) 02 มี.ค. 61
คณะครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวืทยาลัย ตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา จังหวัดตรัง (อ่าน 250) 02 มี.ค. 61
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม "วันเกียรติยศลูกแคแสด" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 362) 27 ก.พ. 61
การสอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (อ่าน 292) 21 ก.พ. 61
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพม.13 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (อ่าน 252) 20 ก.พ. 61