ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา ทั้ง 12 โรง ณ โรงเรียน (อ่าน 598) 04 ก.พ. 61
โครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 365) 01 ก.พ. 61
การนำเสนอโครงงาน ภาคโปสเตอร์ ในงาน The 1st KVIS Invitational Science Fair (อ่าน 625) 31 ม.ค. 61
สพฐ.ร่วมกับ สสวท.ประชุมทางไกลการสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรวิทย์-คณิต-ภูมิศาสตร์ (อ่าน 370) 26 ม.ค. 61
กิจกรรม ”ปฏิบัติการสำรวจลูกน้ำยุง”ตำบลหาดสำราญ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง (อ่าน 331) 25 ม.ค. 61
การสอบคัดเลือกรอบสองของนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 1270) 20 ม.ค. 61
English Language Development for Teachers and Personnel Project (อ่าน 266) 19 ม.ค. 61
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดาป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (อ่าน 281) 17 ม.ค. 61
นักเรียน จภ.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ให้กับน้องๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก (อ่าน 299) 14 ม.ค. 61
การสอบคัดเลือกรอบสองของนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2299) 14 ม.ค. 61
ประชุม Video Conference ครูผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ICT (อ่าน 308) 11 ม.ค. 61
จัดทำเอกสารรายงาน “โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” (อ่าน 254) 08 ม.ค. 61
ค่ายบูรณาการ 3 ภาษา ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 290) 08 ม.ค. 61
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา (จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี) การประชุม Video conference (อ่าน 245) 08 ม.ค. 61
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 432) 03 ม.ค. 61
ประชุมการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (อ่าน 256) 02 ม.ค. 61
กิจกรรมงานปีใหม่“ ครอบครัว แคแสด ตรัง” สุขสันต์ รื่นเริง เถลิงศกใหม่ 2561 (อ่าน 267) 30 ธ.ค. 60
ขอบคุณค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ที่ให้กำลังพลเข้าช่วยเหลือ ทั้งก่อนและหลังประสบภัยน้ำท่วม (อ่าน 222) 30 ธ.ค. 60
Online Conference เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 195) 28 ธ.ค. 60
การประชุมคอนเฟอร์เรนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานนุสรณ์ (อ่าน 219) 28 ธ.ค. 60
การรับนักเรียนออกจากหอพักและการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 217) 25 ธ.ค. 60
การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การเสนอ Posters และ Oral Presentation (อ่าน 241) 19 ธ.ค. 60
ความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น 2 สถาบัน คู่พัฒนาด้านวิชาการ (อ่าน 198) 17 ธ.ค. 60
นายกลงพื้นที่ ช่วยเหลือพบปะผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 167) 12 ธ.ค. 60
พิธีเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (อ่าน 151) 12 ธ.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลจากเวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ (อ่าน 234) 11 ธ.ค. 60
ประกาศ การรับนักเรียนกลับบ้านเนื่องจากป้องกันและเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ (อ่าน 209) 30 พ.ย. 60
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นสนามแข่งลีลาศ "ศรีตรังเกมส์" (อ่าน 206) 29 พ.ย. 60
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (กลุ่มภาคใต้) (อ่าน 279) 24 พ.ย. 60
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นสนามสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม (อ่าน 209) 22 พ.ย. 60
รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ” ทุกๆวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. (อ่าน 214) 22 พ.ย. 60
เสวนาวรณกรรม "การผลิบานไม่รู้จบ" ฯพณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีประธานในพิธี (อ่าน 188) 22 พ.ย. 60
กิจกรรมเอเอฟเอสอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่นักเรียนเก่าเอเอฟเอสและนักเรียนโครงการต่างๆๆที่กลับจากต่างประเทศ (อ่าน 158) 22 พ.ย. 60
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริษัท King Power มอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 197) 22 พ.ย. 60